Jumat, 05 Juli 2013

Alam Barzah menurut Al_Quran dan Sunah


Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".

Rabu, 03 Juli 2013

ALAM BARZAH

Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".

ALAM BARZAH

Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".

ALAM BARZAH

Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".

ALAM BARZAH

Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".

ALAM BARZAH

Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".

ALAM BARZAH MENURUT AL QURAN DAN SUNAH

Barzah
Perumahan ruh
1)       Perumahan sewaktu masih dalam kandungan ibu. Keadaannya sangan sempit,terbatas,banyak kesukaran,penuh kegelapan yang bertimbun timbun
2)       Perumahan yang sedang mengalaminya sekarang, alam dunia yang fana ini. Yang mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku dari kecil menjadi muda,besar dan tua. Tujuan utamanya adalah mengejar amal soleh bagi yang berakal sehat.Tetapi semakin menumpuk2 kejahatan bagi yang tidak beres akal. Dunia ini dapat dianggap sebagai sebab2 dapat diperolehnya kebahagiaan dan atau kecelakaan.
3)       Perumahan barzah.Sifatnya lebih luas lagi bahkan lebih besar dan agung dari keadaan dunia.Sebagai perumpamaan dapat dikatakan bahwa perbandingan antara barzah dengan alam dunia adalah sebagaimana perbandingan antara alam dunia dengan alam kandungan.
4)       Perumahan yg kekal untuk selama lamanya yang terdiri dari sorga dan neraka,setelah itu tidak ada lagi perumahan yang lain lagi. Allah  memindahkan jiwa atau roh  itu dalam berbagai perumahan

1) Qs Ibrohim 14:27
“Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan yang teguh didalam kehidupan dunia dan ahirat. Dan Allah menyesatkan org2 yg dzolim. Dan Allah melakukan apa yg Dia kehendaki.
المُسْلِمُ اذَاسُئِلَ فىالقَبْرِشَهِدَاَنْ لااِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَنَّ مُحَمداًرَسولُ اللهِ  فَذلِكَ قَوْلُهُ":                   يُثَبِّتُ اللهُ الذينَ امَنُوا بِالقَوْلِ الثَابِتِ فىالحياةِ الدُنْيَاوَفىالاخِرَةِ"  (البخرىومسلم)
"Apabila seorang muslim ditanya didalam kubur ,maka dia bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rosul Allah. Itulah maksud firman Allah,"Allah meneguhkan org2 yg beriman dengan ucapan  yang teguh didalam kehidupan dunia dan diaherat"  

2) Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairoh,dari Nabi saw beliau bersabda:"Demi dzat yang jiqwaku berada dalam kekuasaanNya,sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kamu meninggalkannya.
Jika ia seorang beriman maka solat berada didekat kepalanya. Zakat disebelah kanannya, Shoum disebelah kirinya. Dan aneka amal kebaikan seperti sedekah,silaturahmi,kemakrufan,dan ihsan kepada manusia berada didekat kedua kakinya..
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya,maka solat berkata: Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya, maka Zakat berkata:"Tidak ada jalan dari arahku" Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya,maka soum berkata:"Tidak ada jalan dari arahku". Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya,maka aneka amal kebaikan berkata:"Tidak ada jalan dari arahku"
Kemudian dikatakan kepada mayat:"Duduklah. Mayatpun duduk. Saat itu,matahari tampak olehnya sudah menjelang terbenam. Mayat itu ditanya: Jawablah hal2 yang  hendak kami tanyakan kepadamu". Mayat berkata : "Beri aku waktu untuk solat." Malaikat berkata:"Kamu akan menger jakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal2 yang akan kami tanyakan kepadamu." Mayat bertanya : "Masalah apakah yang hendak kau tanyakan ?" Maka dikatakan, Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki2 yang ada ditengah-tengahmu dahulu, apa pendapatmu dan apa kesaksianmu terhadapnya?
Mayat berkata,Maksudmu Muhammad? Malaikat berkata,"Benar". Mayat berkata, Aku bersaksi bahwa dia merupakan rosul Allah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka pen jelasan dari sisi Allah, maka kami membenarkannya".Maka dikatakan kepada mayat,"Diatas pandangan itulah kamu hidup, mati dan dibangkitkan. Insyaa Allah.Kemudian dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi. Dibukakan baginya sebuah pintu menuju sorga".Maka semakin bertambahlah keinginannya dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yng baik,yaitu berupa burung hijau yng bergantung di pohon sorga. Kemudian jasad dikem  balikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah".Itulah yang dimaksud  oleh firman Allah Ta'ala,Allah meneguhkan orang2 yang beriman dengan perkataan yang kokoh didalam kehidupan dunia dan ahirat".
Ibnu Abas berkata bahwa, adapun terhadap orang yang kafir maka malaikat turun sambil memu kulkan sayapnya, Allah berfirman:"Merka memukul wajah mereka" ketika mati. Apabila dia masuk ke dlm kubur,maka didudukan,lalu ditanya,"Siapa Tuhanmu?" Maka dia tidak ingat apa2 dan dibuat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya,"Siapakah rosul yang diutus kepadamu?" Maka dia memperoleh jawaban dan tak ingat apapun. "Allah menyesatkan orang 2 dzolim  dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki".